W oczekiwaniu na przygotowanie ;-)

Koło Naukowe Studentów Astronomii serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne wykłady i prelekcje, które odbędą się już po świętach. Dokładniejsza data oraz temat prelekcji podane zostaną niebawem.

...nasze miejsce we Wszechświecie

W czwartek 6.03.2008r. o godzinie 18:00 odbył się wykład prof. dra hab. Grzegorza Karwasza pt. O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie. Członkowie Koła Naukowego Studentów Astronomii oraz przybyli goście mogli usystematyzować swoją wiedzę z historii fizyki i astronomii, zrozumieć z biegiem wykładu znaczenie odkryć naukowych, szczególnie w dziedzinie kosmologii, dla naszych wyobrażeń o świecie, a także zapoznać się z dziełem Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich. Prelekcja w formie prezentacji multimedialnej urozmaicona była barwnymi planszami, rekwizytami oraz ciekawymi anegdotami z życia samego prof. Karwasza.

Tutaj dostępna jest prezentacja multimedialna O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie.

Strona internetowa KNSA

Powoli rusza nowa strona Koła Naukowego. Czekamy na wasze uwagi i pomysły:)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spotkania KNSA:

  • Kiedy? środy godz. 18:30
  • Gdzie? Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, sala 30