...nasze miejsce we Wszechświecie

W czwartek 6.03.2008r. o godzinie 18:00 odbył się wykład prof. dra hab. Grzegorza Karwasza pt. O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie. Członkowie Koła Naukowego Studentów Astronomii oraz przybyli goście mogli usystematyzować swoją wiedzę z historii fizyki i astronomii, zrozumieć z biegiem wykładu znaczenie odkryć naukowych, szczególnie w dziedzinie kosmologii, dla naszych wyobrażeń o świecie, a także zapoznać się z dziełem Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich. Prelekcja w formie prezentacji multimedialnej urozmaicona była barwnymi planszami, rekwizytami oraz ciekawymi anegdotami z życia samego prof. Karwasza.

Tutaj dostępna jest prezentacja multimedialna O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie.

Strona internetowa KNSA

Powoli rusza nowa strona Koła Naukowego. Czekamy na wasze uwagi i pomysły:)

Spotkania KNSA:

  • Kiedy? Środy godz. 18:00
  • Gdzie? Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, sala 28